cover cho phien

Nét đẹp Sài Gòn – Chợ phiên Sài Gòn nét độc đáo riêng biệt

Sài Gòn có những nét độc đáo riêng biệt mà không có bất kỳ nơi nào có. Trong đó có “Chợ phiên Sài Gòn”, Chợ phiên thường được diễn ra vào tối thứ 6 hàng tuần và kéo dài tới hết ngày chủ nhật. Đều đặn vào những ngày cuối tuần, chợ phiên nhóm họp. […]

Xem chi tiết